Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek aan onze site en elke overeenkomst (schriftelijk, telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Desire Lingerie.

Postadres:
Industrieweg 11G
3738JW Maartensdijk

Telefoonnummer: 0615699743 (voor dit informatienummer betaalt u de gebruikelijke gesprekskosten)
E-mailadres: info@desire-lingerie.nl

KvK-nummer: 50791850
btw-identificatienummer: NL167757726B01

DOELEINDEN VAN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Desire Lingerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Desire Lingerie, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Desire Lingerie.

Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van het zogenaamde Double opt-insysteem. Dit om zeker te zijn van uw toestemming. Dit houdt in dat wij uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief verifiëren. Deze verificatie bestaat uit het verzenden van een e-mail naar het opgegeven adres waarin u als ontvanger om een bevestiging wordt gevraagd. Deze kunt u geven door per e-mail te reageren of door de link in de door u ontvangen e-mail aan te klikken.

Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm naar onze klantenservice via e-mail of brief is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van uw gegevens. Wenst u geen mailings (catalogi) meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt zich uitschrijven via nieuwsbrief afmelden.

PRIVACY OP INTERNET EN COOKIES

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren.

Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of producten die voor u interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Desire Lingerie ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is desire-lingerie.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder “Help” in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Tevens is de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

Bijlage cookies.

Adreswijziging

U bent verplicht Desire Lingerie van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Desire Lingerie geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Desire Lingerie bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

BEVEILIGDE SERVER

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

INFORMATIE EN VRAGEN

Desire Lingerie kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in ons privacy policy zijn voorzien. In dat geval is Desire Lingerie gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Ook als u vindt dat onze site/catalogus niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@desire-lingerie.nl